Borgerstyret Personlig Assistance i forbindelse med flytning

Hvis du flytter og er bekymret for hvad du skal gøre angående din borgerstyrede personlige assistance kan du være helt rolig. I denne artikel vil vi svare på hvad du skal gøre, og om du har mulighed for at fortsætte din ordning.
bpa

Når du flytter til en anden kommune kan din BPA ordning ændre sig

Hvis du har valgt at flytte til en anden kommune kan reglerne være forskellige. For at være på den sikre side bør du altid kontakte kommunen for at høre hvad der nu skal ske.
Dog vil de fleste kommuner i samarbejde med dig, tage konkakt til den nye kommune som du fremover skal bo i, og lave en ansøgning. Den gamle kommune vil blive ved med at give dig din BPA ordning indtil den nye har lavet den endelige afgørelse.
Hvis den nye kommune vælger at sige nej til din mulighed om at få en BPA ordning kan du vælge at klage. Du skal dog klage rimeligt hurtigt (fire uger) – Det er dog også vigtigt at du undersøger andre muligheder i løbet af de fire uger, således at hvis din klage bliver stemt ned, at du er dækket godt ind.
Hvis du vælger at klage, vil det være ankestyrelsen om skal lave en afgørelse.
Afgørelsen vil komme til at tage maksimalt fire uger. Det er nemlig vedtaget ved lov at afgørelsen skal genvurderes hurtigst muligt således at borgeren står godt, hvis han skal ud og finde nye muligheder.

Hvad sker der med din BPA hvis du flytter til samme kommune

Hvis du flytter til den samme kommune vil der ikke komme til at ske det store ved din BPA ordning, da kommunen så fortsat vil udbetale dit tilskud.